Фондация "Хоризонти" ще издаде на брайлов шрифт ръководство за работа на потребители със зрителни увреждания с програмата Abbyy FineReader

През последните години броя на незрящите хора, ползващи самостоятелно компютър, значително се увеличи, но достъпът им до различни информационни източници в печатен вид е все още силно затруднен. Фондация "Хоризонти" от създаването си до момента работи за равен достъп на зрително затруднените хора до всички информационни източници (вкл. и до печатна информация), което обяснимо доведе до решението да бъде разработено и отпечатано на брайл ръководство за работа на потребители със зрителни увреждания с програмата Abbyy FineReader.

 

С напредването на дигиталните технологии вече стана възможно (в голяма степен) автоматичното разпознаване на печатни текстове от специализирани за целта OCR приложения. (OCR – Optical character recognition, - Оптично разпознаване на символи)  Тези приложения анализират сниман текст, като след определяне на разположението, формата, шрифта, типа на информацията, и други характеристики. Програмата извлича текстовата информация и я представя в електронен формат, подходящ за редактиране, форматиране, допълнително обработване, и в същото време – достъпен за четене чрез екранните четци, ползвани от незрящи потребители. Програмата FineReader е една от най-популярните OCR програми, които поддържат разпознаване на кирилица и български език, чиито команди за работа могат да се задават и чрез клавишни комбинации, което я прави достъпна и изключително удобна за ползване и от напълно незрящи потребители.

Предвижда се изданието да достигне до повече от  2000 незрящи, хора с различна степен на загубена работоспособност, с различен социален статус  и в различна възраст, които в ежедневието си или на работното си място ползват компютър и непрекъснато развиващите се компютърни приложения и устройства.

Изданието ще бъде разпространено както на брайл, така и в електронен формат. Брайловото издание ще бъде разпространявано чрез библиотеките към организациите и училищата за незрящи. Електронния текст на изданието ще бъде достъпен на сайта на фондация "Хоризонти".