ПИК кодовете на НАП предлагат нова електронна услуга

На страницата на здравната каса вече е достъпна нова функционалност, която осигурява на всеки здравно осигурен достъп до пациентското му досие и с персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция на приходите (НАП). Досега достъп до тази услуга имаха само гражданите, които притежават универсален код за достъп (УКД), издаден от касата и районните ѝ подразделения или електронен подпис.

С новата функционалност около 400 000 граждани, които имат ПИК на НАП, ще могат да разгледат своето пациентско досие, докато код от здравната каса са си изкарали около 40 000 души.

 

В електронното здравно досие на пациента се съхранява информация за избора на личен лекар (от 2000 г. до момента), както и за всички извършени на пациента прегледи и медицински дейности от личния лекар, лекарите специалисти, болниците, направените изследвания в лабораториите, получените лекарства по линия на НЗОК в аптеките.

От здравната каса призовават гражданите да сигнализират институцията, ако открият несъответствия между вписаните в досието им дейности и медицинската помощ, която реално са получили.

Източник:
https://www.marica.bg/pik-kodovete-na-nap-predlagat-nova-elektronna-usluga-Article-131327.html