Русенец изобрети алтернатива на брайловото писмо

Русенецът инж. Койчо Митев изобрети цифрова система, която може да бъде ползвана

като алтернатива на традиционното Брайлово писмо. Предлаганото решение позволява

на хора със зрителни, слухови или говорни увреждания да четат и пишат само чрез

устройство с 10 бутона, свързано с компютър. Системата е наречена от автора

Bulgarian Braille и e приложима за всички езици по света, пише вестник Монитор.

 

Изобретателят е подал искане за проучване и заявка за патент в Патентното

ведомство на България и отговорът от там е, че решението отговаря на

изискванията за новост и изобретателна стъпка. Сега инж. Митев търси

производители на електронни устройства, за да се направи прототип – концептуален

модел, който да бъде предоставен на потребители за тестване.

 

Източник:
actualno.com