В София се провежда Първи годишен форум на доставчиците на социални услуги

В София се провежда Първи годишен форум на доставчиците на социални услуги. В него участват кметът на СО Йорданка Фандъкова, зам.-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова, зам.- кметът на Столичната община по направление „Социални дейности и интеграция на хората с увреждания” Албена Атанасова, Мая Василева от НСОРБ, представители на неправителствения сектор. „В София има 79 различни социални услуги.

46 от тях са насочени към деца с различни потребности, а 33- към възрастните хора. 45 от услугите се управляват от СО, а останалите от неправителствения сектор“, каза Фандъкова. Тя подчерта, че Столичната община се стреми да бъде лидер и иноватор, за да може да се гарантира качеството на социалните услуги. „В търсене на начини за подобряване на работата си, ние включихме в работата си и неправителствения сектор. София е първият и единствен град, който финансира своя програма за предоставяне на социални услуги -програмата  “ Асистент за независим живот“. Тя е насочена към хора с увреждания, които искат да бъдат активни и в нея тази година участват около 1000 души”, обясни кметът. Тя посочи още две иновативни практики, които се реализират в столицата- разширяване на дейността на центъра за обучение на кучета-водачи за хора със зрителни проблеми, както и разкриването на център за подпомагане на деца с онкохематологични заболявания и техните семейства. „Предстои разкриването на дневен център за деца и младежи, страдащи от епилепсия, както и център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични проблеми. Това ще бъдат държавно делигирани дейности”, коментира още Фандъкова. Според нея в следващите години иновациите ще бъдат насочени към здравето на хората, в търсене и предлагане на услуги, които да подобрят социалното общуване и  включването в пазара на труда. „По моя идея предложихме и СОС прие да бъде създадена първата програма за социални иновации. Разработват се критериите за кандидатстване по нея и се надяваме през следващата година да може да финансираме и първите проекти. С 26 доставчици на социални услуги подписахме споразумение за постигане на социална закрила и включване в социални услуги. Целта е да обединим ресурсите си, за да  постигнем по-качествени услуги”, каза още Йорданка Фандъкова и допълни, че е подготвена и рамка за качеството на социалните услуги, които се предоставят от неправителствения сектор в Столичната община.  

Източник:
http://vestnikstroitel.bg/news/184106_v-sofiya-se-provezhda-prvi-godishen-forum-na-dostavchicite-na-socialni-uslugi/