Райна Стоянова – със заслужена награда

УС на ССБ награди със златно отличие на организацията сътрудничката на РСО София Райна Стоянова за дългогодишна и активна дейност в подпомагане на нашите членове.