Закон за личната помощ дава шанс на хората с увреждания да управляват живота си

Омбудсманът Мая Манолова обяви по време на пресконференция, че заедно с

родителите на деца с увреждания и неправителствени организации изработват Закон

за личната помощ. По думите на Манолова този закон ще бъде възможност хората с

увреждания сами да организират и управляват собствения си живот, предаде БТА.

 

Омбудсманът обясни, че със закона ще се премахне проектният принцип при

предоставянето на асистентски грижи. Асистентската грижа ще се предоставя след

конкретна индивидуална оценка на потребностите на всяко дете или човек с

увреждане. Също така законът ще даде възможност на хората с увреждания или

техните настойници да управляват този процес и сами да избират асистентите си.

"Промените могат да бъдат направени в рамките на бюджета, който се отделя и в

момента за асистентски грижи и целева помощ за придружител, в рамките на тези

169 млн. лв., които се предоставят сега", каза още Манолова и уточни, че със

Закона за личната помощ ще се оптимизира финансирането на сектора.

Тя покани министъра на труда и социалната политика, негов представител, депутати

и всеки заинтересован в понеделник, за да се включат в работата по изготвянето

на законопроекта.

Манолова каза още, че с този закон парите за асистентска грижа ще се харчат по

един по-разумен, честен и справедлив начин.

"Днес, за първи път има чуваемост на нещата, за които говорим", каза Капка

Панайотова от Център за независим живот. И допълни, че ако този закон се случи

той ще бъде пробив в социалната политика.

Панайотова обясни, че механизмът, който се предвижда ще осигури възможност

хората с увреждания да могат сами да наемат асистенти според нуждите си, а не те

да им се предоставят според степента и вида на увреждането.

Източник:
"24 часа"