Протестът на 2 юли 2018 г. се отменя


Уважаеми членове на Ро София!
След проведени срещи на най-високо ниво е постигната договореност и имаме уверения, че нашите права няма да бъдат засегнати при подготвяната реформа в сферата на политиките за хора с увреждания.
Засега протестът, насрочен за понеделник – 2 юли 2018г. пред Министерски съвет се ОТМЕНЯ, като запазваме готовността си за бъдещи протестни действия, при промяна на обстоятелствата.

Ръководството на РО София