Хранителна банка

В А Ж Н О   С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е за Хранителна банка 2014 г. ! 

Във връзка със съставянето на окончателен списък за предоставяне на натурални помощи през 2014 г. Хранителна банка при ССБ / РСО София уведомява членовете на РСО София, че от 16 септември 2013 г. до 20 ноември 2013 г. ще приема документи от желаещите да получават натурални помощи през 2014 г. В тях задължително се посочва Email адрес /електронна поща/ за получаване на съобщенията за хранителните продукти, защото информацията ще върви само по електронен път във връзка с изключително кратките срокове за доставка и получаване на продуктите.

Молим  желаещите да ползват услугата  да имат предвид, че натуралните помощи ще се получават само от Склада на Хранителна банка в сградата на ПП «Успех» на бул. Европа № 138 в гр. София.

Видът на хранителните помощи не се определя от екипа на Хранителната банка, а от волята на дарителите.

Документите ще се подават в Клуба на РСО гр. София на ул.”Цар Симеон” № 110 при сътрудника на ТСО Елена Димитрова всеки работен ден от 10 до 16 часа. След крайния срок 20 ноември 2013 г. документи няма да се приемат!

Кандидатите ще се подреждат по критериите заложени в Правилника за реда и условията за доставка, съхранение, разпределение и предоставяне на натурални помощи от Българска хранителна банка. Първите 200, класирани по подоходен критерий, ще попаднат в окончателния списък като титуляри. Ще бъде съставен и резервен списък, в  случай на отказ на някой от титулярите - ползвателите.

Основният критерий  при разглеждането на молбите ще бъде месечния доход след април 2013 г., доказан с Пенсионно разпореждане издадено от НОИ с дата след месец април 2013г.

В декларираният месечен доход  се включват получавани пенсии, работна заплата, хонорари, стипендии, доходи от стопанска дейност, участие в търговски дружества и други доходи.  Добавката за чужда помощ  и интеграционните добавки не се включват в размера на получаваните доходи. Деклариралите неверни данни отпадат от списъка и губят право на участие в следващите 2 години.

Титулярите, които не са се отзовавали 5 и повече пъти за получаване на натурални помощи през предходната 2013 година, няма да бъдат одобрявани за следващата 2014г.

Пълният текст на Правилника за реда и условията за доставка, съхранение, разпределение и предоставяне на натурални помощи от Българска хранителна банка, декларацията и др. в  Приложения № 1 и  2 можете да изтеглите по-долу.

            Допълнителна информация и разяснения могат да се получат от Председателите на ТСО в приемните им дни и от отговорника за Хранителната банка - Иван Бакърджиев GSM: 0899 079 907.  E-mail: hranitelna.banka.ssb@gmail.com

Хранителна банка при ССБ - РСО София