Хранителна банка

Съвместният проект между Фондация Българска хранителна банка и Регионална организация /РО/ София при ССБ стартира през 2012 г. по инициатива на Проф. Весела Иванова – член на Регионалния управителен съвет на РО София /2010-2015/, с активното съдействие на Председателя на РО София при ССБ /2007-2020/ Асен Алтънов.
Документалното осигуряване, обезпечаване и организацията по кандидатстване, одобряване, подготовка и стартиране на дейностите по доставка,съхранение, разпределение и предоставяне на храни и хранителни продукти за 200 съюзни членове от РО София, се извършиха от адвокат Георги Иванов, Иван Бакърджиев - член на КС на ССБ и Донко
Ангелов – Директор на организацията-партньор ПП „Успех-Филтър” София.
Пълният текст на Правилника за реда и условията за доставка, съхранение, разпределение и предоставяне на натурални помощи от Българска хранителна банка, декларацията и др. в Приложения № 1 и № 2 можете да изтеглите по-долу.
Допълнителна информация и разяснения, свързани с кандидатстването и включване в Хранителна банка при ССБ може да се получат от Председателите на ТСО в приемните им дни и от отговорника за Хранителната банка - Иван Бакърджиев GSM: 0899 079 907. E-mail: hranitelna.banka.ssb@gmail.com Хранителна банка при ССБ - РСО София"