В Архангелска област започна работа първият професионален тифлокоментатор

Тифлокоментаторите помагат на незрящите в опознаването на околния 
свят. Основната им задача е да описват методично предметите, 
пространството или действията. Първият и засега единствен 
тифлокоментатор в нашия район се казва Евгения Борисова. Тя е сътрудник 
в Архангелската специална библиотека за незрящи.


Клера Яшнева, жител на Архангелск:
"Всичко е разбираемо, важното е да не се бърза. Бих казала, че ни 
разказват с такова чувство, сякаш ни показват. Даже бих употребила 
такава дума - "показват".
Тифлокоментаторите съпровождат незрящите и слабовиждащите в музея, 
театъра, цирка, на спортни състезания, модни ревюта и даже при гледане 
на телевизионни предавания.

Обучението на Евгения протекло в Москва. Конкурсът бил сериозен. От 
300 претендента за тифлокоментатори останали само 16.

Светлана борисова - Директор на Архангелската специализирана 
библиотека за незрящи
"Нашите незрящи и слабовиждащи ползватели са доста активни. Обичат да 
ходят на театър, в музеи и до момента нямаше специалист който да 
компенсира липсата на определени възприятия, описвайки правилно, 
професионално, на високо равнище.

В близко бъдеще, е малко вероятно сертифицираните тифлокоментатори в 
Поморие да станат повече. Но сега Евгения може да предаде своите знания 
и опит на други желаещи да помагат на незрящи и слабовиждащи."


По материал на https://www.pomorie.ru

Превод и редакция:
Александър Велков


Дата на публикация:
18 юли 2019 г.