Как да проверим дали сме в избирателните списъци за референдума?

      Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" осигурява достъп до избирателните списъци за Националния референдум на 27.01.2013 г. за всички български граждани. Те могат да проверят своите данни в тях и да се информират за збирателната си секция и място на гласуване.

Начините, по които могат да го направят, са:

•През интернет на адрес: http://www.grao.bg/elections/ 

Сайтът предоставя възможности на гражданите и общинските администрации да правят справки в избирателните списъци, да подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място“. Последните две услуги са достъпни след идентификация с електронен подпис.

•Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

•Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

14 дни е срокът, в който българските граждани, чийто настоящ адрес е различен от постоянния, могат да подадат заявление до общинската администрация по настоящ адрес и да бъдат включени в избирателния списък по настоящ адрес. Те не могат да гласуват по постоянен адрес, защото ще бъдат заличени и включени в така наречения забранителен списък. Последният срок за такава промяна е 12 януари. 
 
Източници:
http://inews.bg/
http://btvnews.bg/