Кът за хора с увреждания в НБКМ

 

Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" има удоволствието да ви покани на откриването на Кът за хора със специфични нужди по проект с рег. № 1-ДС/1.08.2019 г. 

            "Осигуряване на достъпна архитектурна среда чрез обзавеждане на специални читателски места за хора с увреждания в НБКМ", финансиран от Агенцията за хората с увреждания.

Събитието включва демонстрация за достъпността на книгите и документите във фонда на НБКМ, чрез специализиран софтуер.

Очакваме ви на 11 февруари, вторник, в 11 часа, в Зала "История на книгата".