Хранителна банка - 28 май 2020 г.

 

На 28 май 2020 г., четвъртък, от 13.00 ч. до 16.00 ч. в Клуба на РО

София в бл. 1 от Комплекса на слепите, ЖК "Люлин", бул. "Европа" № 138

Хранителна банка при ССБ/РО София  ще предоставя на включените в

основния списък съюзни членове от РО София хранителен пакет  доставен

като  дарение, чрез Българска хранителна банка.