ТСО Младост: Дарения

Вчера в Клуба на ул. Цар Симеон 110 пристигнаха дарения, предназначени за членовете на ТСО Младост. За повече информация за продуктите и начина за получаването им, моля обърнете се към Председателя на ТСО Младост Румяна Янева, тел: 02/ 80 33 546.