Ново ръководство за ползване на Microsoft Word от незрящи потребители

 

Проект „Ръководство за ползване от хора със зрителни увреждания при работа с програма Microsoft WORD“, финансиран от Агенцията за хората с увреждания

Тази година фондация „Хоризонти“ отново ще издаде на брайлов шрифт ръководство за незрящите  - този път за потребителите на приложението Word– част от офис пакета на Microsoft.

Ръководството ще бъде издадено със средства, предоставени по проект „Ръководство за ползване от хора със зрителни увреждания при работа с програма Microsoft WORD“, финансиран от Агенцията за хората с увреждания (АХУ).

Договорът за финансиране беше сключен между фондацията и агенцията в началото на месец май, а се очаква проектът да приключи през месец август 2020 г. Проектът е на стойност 3976,24 лв, от които 3753,80 лв. се предоставят от АХУ, а останалите са собствено участие на фондацията.

Чрез изпълнението на проекта фондация „Хоризонти“ цели да подпомогне незрящите, които в своята работа или в обучението си ползват програмата за текстообработка Microsoft Word. Помагалото, което ще бъде издадено и на брайлов шрифт, и в електронен формат, ще включва съдържание, което ще покаже на потребителя как да ползва по достъпен начин приложението.

Microsoft Word е едно от най-популярните приложения за текстообработка. Чрез него потребителят може да въвежда и редактира текст, да го форматира и подготви за печат, да го структурира и обогати с графични изображения, таблици и др.

Поради популярност в офис работата и в ежедневните дейности по съставяне на документи, съобщения и др., разработчиците на екранните четци са разработили допълнителни скриптове, с които приложението е по-достъпно. Очаква се, изданието да съдържа необходимата информация за ползване на Microsoft Word както с JAWS for Windows, така и с NVDA като включва описание на процедурите и командите за въвеждане и форматиране на текст, за обхождане на текст, за обогатяване на текста с графични изображения и таблици, списъци, за страниране на текст и подготвянето му за печат, както и клавишните комбинации за съответните команди.

 

 

От дълги години фондация „Хоризонти“ подкрепя незрящите потребители за работата им с компютър и различни приложения. През последните години бяха издадени няколко помагала за популярни софтуерни приложения – за екранния четец JAWS for Windows, за FineReader, а през 2019 г. - за Microsoft Excel.

Електронния текст на ръководството за Microsoft Word ще бъде публикувано на сайта на фондация „Хоризонти“, а брайловото издание ще бъде разпространявано чрез организации, училища и библиотеки.