Почина Янаки Градев

Почина Янаки Градев на 79 г. – Председател на Съюза на слепите в България в периода 1976-1990 г. Погребението ще се състои на 17 Януари 2013 г. (Четвъртък) в 12:30 ч. Изказваме искрени съболезнования на опечалените!

 

Янаки Градев е Роден на 29 септември 1933 г. в с. Самотино, Варненско. Основното си образование завършва в с. Старо Оряхово (Варненско), а средното - във Варна. Работи като коларо-железар, точилар, оксиженист и огняр в РКС - с. Ст. Оряхово. През 1957 г. постъпва на работа като плетач на куха стъклария в ПП "Успех" - Варна, чийто директор е от 1962 до 1976 г.

Председател е на РС на ССБ - Варна (1960-1962), член на ЦС на ССБ (1955-1990). Председател е на ССБ от декември 1976 до май 1990. Генерален секретар е на Европейския регионален комитет на Световния съюз за благополучие на слепите (1987-1990). Между 1998 и 2004 г. е председател на Сдружението на слепите предприемачи в България, а в периода 2001-2004 е зам.-председател на Национална потребителна кооперация на слепите в България).

Янаки Градев е награден с медала "Луи Брайл" от Бюрото на Европейския съюз на слепите за значителен принос в развитието на организациите на слепите в Европа и България. Носител е и на българските ордени "Златен орден на труда", "Червено знаме на труда" и "Народна република България" II степен. През 1986 г. получава званието "Заслужил деятел на здравеопазването". През 1993 г. във връзка с неговата 60-годишнина ЦС на ССБ му присъжда званието "Почетен член", а през 2003 г. го удостоява с медала на ССБ "за особени заслуги".

В биографичния си очерк, посветен на 75-годишнината на Янаки Градев, Ангел Сотиров отбелязва „Председателят Градев винаги е умеел да създава кадри, да се грижи търпеливо и тактично за тяхното развитие и утвърждаване, да им дава шанс, да рискува и трудно да се отказва от своя кадрови избор. Но също като украинския Тарас Булба той умее да бъде суров и безпощаден, когато ситуацията го изисква.” и още „Най-бурното организационно, културно и икономическо развитие на Съюза на слепите в България е свързано с неговото име. Където и да работеше Янаки Градев - във варненското производствено предприятие или в централния офис на Съюза на слепите, навсякъде той идваше пръв и си тръгваше последен, часове след края на работния ден. Работеше много често в събота и в неделя, работеше с хъса на частен предприемач, изцеждаше се докрай в работата, макар че здравето му не беше съвсем добро. Той е невероятен работохолик - неговата дрога, както сега понякога се казва, е работата и само работата. 

Връзка към статията, публикувана в бр. 9/2008 на сп. "Зари"

http://zari-bg.net/feature/405.html