Руска болница беше подведена под отговорност за нарушаване права на хора с увреждания

Светловската централна градска болница беше уличена за серия
нарушения на правата на хората с увреждания. Главния лекар в болницата
не е организирала дейност по монтиране на специални светлинни
сигнализатори. Светлинните ориентири трябвало да бъдат разположени на
входовете, помещенията за процедури и лекарските кабинети.

По закон
такова оборудване се поставя в помощ на пациентите с увреждане, първа и
втора група. Въпреки че граждани със  увреждания посещават Светловската
болница, светлинни индикатори там липсват. Не са обозначени и места за
паркиране на пациенти с увреждания. Както и тактилни табла, насочващи
незрящите при ориентацията им в болницата.
  Прокурорската проверка разкри и пропуски при обезпечаването на
пациенти с увреждания с лекарства. На един от тях бил назначен тест за
нивото на захарта, но не му били предоставени препарати. По всички тези
причини прокурорът изпратил предписания за отстраняването на нарушенията.


Превод:
Александър Велков

Дата на публикация:
23 юни 2020 г.

Източник:
https://ruwest.ru/news/102181/