Незрящ блогър възнамерява да изкачи най-високата точка в Европа

Иван Ерхов загубил зрение на 25 заради наследствено заболяване. Със
своя пример иска да докаже, че няма нищо невъзможно.
  Иван се занимава със спорт, пътешества и води видеоблог. Готви се за
покоряване на Елбрус(5642 М.) - по време на експедицията ще бъде заснет
документален фил. Изкачването се планира за август, а пускането на филма
- за декември.

Превод:
Александър Велков

Дата на публикация:
10 юли 2020 г.

Източник:
https://stavropolye.tv/news/136210