Индиец разработи технология, улесняваща земеделците с нарушено зрение

Образованието на Girish Badragond не е впечатляващо - притежава само
диплома за средно образование. Но това не му пречи да се изявява в
областта на техническите иновации и да постига забележителни резултати.
  Гириш оперира в Биджапур в Карнатака. В ръкава си вместо аса има
запас от иновации и като признание за тях - чанта, пълна с награди.

  Една от разработките му е технология за подпомагане на зрително
затруднените земеделски производители. В нея е заложено оптимално
използване на ресурсите. Изследователят е уверен, че ако системата бъде
внедрена това ще доведе до спестяването на 60% от водата при прибирането
на реколтата.
  Технологията е проста и в същото време - съвременна. В почвата се
поставят сензори, които дават информация за културите и изчисляват
количеството необходима вода. Оборудването включва и скенер, монтиран
към стик, чрез който се получава информацията от сензорите и
говорителите. "Работи перфектно", твърди Гириш. Когато се налага
системата може да работи и автоматично, при което пръскачки доставят
необходимото количество вода, дори и в отсъствието на фермера.
  Пакетът на стойност 3 рупии (1 рупия е равна на около 44 лв. - бел.
прев) включва 16 компонента, между които цифров стик за събиране на
информация, автоматизирана система за напояване и набор от
високоговорители за отблъскване на птици.


Превод:
Александър Велков


Дата на публикация:
20 юли 2020 г.

Източник:
https://www.edexlive.com/beinspired/2020/jul/19/this-karnataka-innovators-technology-to-help-visually-impaired-farmers-is-revolutionary-heres-why-13338.html