Театрални постановки на преференциални цени – февруари 2013 г.

Срокът за записване и заплащане на билетите е 23.01.2013 г., сряда.
Можете да се запознаете с анонсите на, предложените в програмата представления, публикувани на сайтовете на Народен театър „Иван Вазов” и театър „199”. Ще ги откриете във формат „txt” в папката „Театрални представления”.

За повече информация:
Тел: 02/ 80 33 544
E-mail: ssb008@abv.bg
Лице за контакт: Валя Петрова