Списък на пълномощниците за Общото събрание на РО София - 17 ноември 2020

Пълномощниците бяха избрани на проведените в края на септември и

началото на октомври събрания на териториалните организации в състава на

РО София. Съобразно устава на ССБ, те ще проведат Общо събрание на 17

ноември 2020 г. и ще излъчат новото ръководство на Столичната

организация. То ще има правомощията да взима и ще носи отговорността за

оперативните решения в периода 2020-2025 г.

 

 

Антон Петров

Божидар Миланов

Боян Чонос

Ваня Станкова

Васимир Радулов

Владимир Видулов

Галина Ганчева

Гюнер Мехмед

Десислава Горанова

Диана Минчева

Димитринка Петрова

Георги Вакъфчиев

Даниела Дамянова

Ерменка Ангелова

Ивайло Ковачки

Иван Иванов

Иван Янев

Красимир Залев

Любчо Янкулов

Маньо Алексиев

Милена Костадинова

Михаил Михайлов

Недялко Димов

Николай Желязков

Петя Апостолова - Стратиева

Радко Диков

Росен Седефчов

Росица Милчева

Румяна Димитрова

Сергей Гулайко

Соня Захариева

Татяна Несторова

Хари Хараламбов

Христомир Пандов