Проблем с телефонната централа на ул. „Цар Симеон“ 110

От вчера имаме технически проблем с телефонната централа в сградата на ул. „Цар Симеон” 110. Надяваме се той да бъде отстранен в най-близко бъдеще. Поднасяме извинения за неудобството на нашите членове и на клиентите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на незрящи.