Как да гласуваме? - Улеснения за незрящите при изразяване на вота за или против ядрената енергетика.

На 30 ноември 2012 г. Централната избирателна комисия, основавайки се на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Изборния кодекс взе решение относно гласуването на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението. По-долу представяме някои елементи от него, засягащи хората със зрителни увреждания, които смятат да изразят своето мнение по въпроса "Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”

 

Ако сте със зрително увреждане и секцията, в коятосте разпределен/а да гласувате се намира на някои от високите етажи можете да го направите в такава, която смятате, че е най-удобна за Вас. Председателят на комисията, въз основа на документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ увреждането Ви, може да разреши гласуването да се извърши с помощта на, посочен от Вас,  придружител. Председателят на комисията има право да прецени дали такъв документ е необходим. Когато увреждането на гласоподавател, гласуващ с придружител, не му позволява да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал" и се подписва.Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама гласоподаватели. Не по-късно от 19 януари 2013 г. (7 дни преди деня на референдума) районната избирателна комисия трябва да оповести по подходящ начин чрез средствата за масова информация: 

1.    Къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението;

2.  Телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;

3.      От коя дата и в кои часове се приемат заявките. 

Линк към решението на ЦИК:

http://referendum.cik.bg/?resh=56