Колко, според Вас, трябва да е членският внос за ССБ?

Не трябва да се плаща членски внос - 10%
1 - 5 лв. - 55%
5 - 20 лв. - 20%
Над 20 лв. - 15%

Общо гласували: 20