Говорещ банкомат в центъра на София

Намира се  на бул. Г. С. Раковски 151, близо до пл. Славейков. Собственост е на „Прокредит банк”. Произнася две фрази на английски език, призоваващи клиента да въведе парола и да изчака докато операцията по проверката на валидността й приключи.

 

Положението с достъпността на банкоматите у нас за незрящи е плачевно. Нямаме информация за наличието на друга подобна машина с гласови функции. На част от устройствата се забелязват изходи за слушалки, подсказващо че в спецификацията им е предвидено озвучаване.

Допълнителна трудност за хората с нарушено зрение е използването на различен софтуер за различните банкомати. Като резултат сме принудени да ползваме едни и същи такива или да разучаваме къде са поставени устройства, работещи с удобната, за нас, комбинация на бутоните. Горното представлява, най-малкото, досадно неудобство, да не говорим че е предпоставка за възникване на рискови ситуации.