Информация за отстъпки в мрежата на БДЖ и услуги, предлагани от превозвача за хора със зрителни увреждания

     1.      Кои лица с увреждания могат да пътуват безплатно или да ползват намаления в мрежата на БДЖ?

     Право на целева помощ за пътуване с железопътен транспорт имат хора с увреждания с определена 71 или над 71 на сто трайно намаленаработоспособност, пострадали от военни конфликти, деца до 16-годишна възраст с трайни увреждания, както и ТЕХНИТЕ ПРИДРУЖИТЕЛИ.

 

2.      Къде се подава заявление ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТСТЪПКИТЕ и какви са необходимите документи?

За издаване на удостоверение за безплатно пътуване с железопътен транспорт се подава заявление до дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес. Необходимо е представянето на следните документи:

·         документ за самоличност – за справка;

·         експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или РЕЛККили протокол от ЛКК (прилага се към заявлението); 

3.      Кои документи трябва да представим пред служителите на БДЖ, за да УДОСТОВЕРИМ, че сме хора с увреждания и имаме право на намаление или безплатно пътуване?

·         Удостоверение за инвалидност, издадено от регионалните центрове за социално подпомагане;

·         Карта за трудноподвижни лица: ("ТПЛ" - картата се издава на трудно подвижни лица срещу удостоверение за инвалидност и лична карта. Дава право на закупуване на билети за 2-ра класа на бързите и пътнически влакове и абонаментни карти с 50% намаление. Цената на картата е 1 лв. и е с валидностен срок една година, освен ако в удостоверението не е посочен по-кратък срок.)

4.      Какви отстъпки ползват незрящите с процент на увреждане над 71?

·         Незрящите с такова увреждане имат право на две безплатни пътувания (отиване и връщане) в рамките на железопътната мрежа на БДЖ. Дестинациите се вписват от служителите на компанията в удостоверението за увреждане. При връщането е необходима заверка от съответната крайна гара. Пътуването е безплатно и в двете посоки, ако билетите се използват в рамките на 1 месец.

·         Гражданите с нарушено зрение, над 71%, имат постоянна отстъпка от 50% при пътуване с железопътен транспорт. За да се ползва тя, е необходимо да бъде показана картата за трудноподвижни лица;

5.      Запазено място за хора с увреждания

Място № 12 във всеки вагон е запазено за хора с увреждания и не се заплаща. 

6.      Придружители:

Право на придружител имат лицата с над 91% увреждане. Придружителите ползват отстъпка от 50% или пътуват безплатно, но само когато са заедно с незрящия.

7.      Кучета-водачи

Във второкласните седящи вагони на всички категории влакове и в спалните и кушет вагони се допуска превозът на кучета водачи само на незрящи граждани срещу закупуване на ½ билет, втора класа за съответната категория влак. Изискване за кучетата водачи е те да имат: намордник, ветеринарно свидетелство, лична карта и твърд повод.

8.      Обслужване на незрящите ПРИ КАЧВАНЕ И СЛИЗАНЕ

Обслужването на лицата с намалена подвижност при качване и слизане се извършва от превозния персонал.

9.      Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност

Транспортното обслужване на лицата с намалена подвижност включва:

·         посрещане на пътника в района на гарата, от която ще пътува;

·         помощ при закупуване на билет;

·         помощ при настаняване във вагона;

·         посрещане на гарата, представляваща крайна дестинация и изпращане до посочен от пътника транспорт, в близост до нея;

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари:

         жп гара София

         жп гара Пловдив

         жп гара Стара Загора

         жп гара Бургас

         жп гара Варна

както и чрез гишетата „Информация” в железопътните гари :

         жп гара Плевен

         жп гара Червен бряг

         жп гара Горна Оряховица

         жп гара Ямбол

         жп гара Шумен 

За извършване на превозната услуга е необходимо да бъде направена заявка един ден преди пътуването (при пътуване с комбиниран транспорт „влак – автомобил” заявката се прави минимум два дена предварително) в гарите или на следните телефони: 

• София: (02) 932 30 50; (02) 932 30 50; (02) 931 21 10; (02) 932 39 97

• Пловдив: (032) 626 667; (032) 923 062

Стара Загора: (042) 620 086; (042) 683 062

Бургас: (056) 882 062

Варна: (052) 662 33 39

Плевен: (064) 831 133

Червен бряг: (0659) 92 007

Горна Оряховица: (0618) 26 118

• Ямбол: (046) 662 626

Шумен: (054) 860 155

Сливен: (044) 622 614

Клиентите от чужбина, които желаят да ползват тази услуга, могат да получат информация на следните телефони:

         +359 (02) 988 53 58

         +359 (02) 932 43 36

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,

е-mail:

katia_benisheva@bdz.bg

bdz@bdz.bg

Услугата се осъществява съвместно с БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ (www.redcross.bg), ул. “Джеймс Баучер” № 76, София 1407 тел./факс: (02) 816 47 47 , е-mail: i.galeva@redcross.bg , на който представители в посочените гарови служби приемат заявките за превоз.

10.  Разписания

Разписанията на влаковете са достъпни на интернет адрес:

http://bdz.bg

Телефон за справки в гр. София:

02/ 931 11 11

Поради честите промени на разписанието преди тръгване е препоръчително да се направи справка за точното разписание на търсения влак в Електронния пътеводител на БДЖ в Интернет, на електронното табло (за основните гари), по телефона в служба "Справки" или в съответната гара или жп бюро:

11.  Координати за контакт: 

БДЖ ЕАД - Централно Управление

ул. Иван Вазов № 3

София, 1080

Тел.: (+ 359 2) 981 11 10

Интернет:

www.bdz.bg

Централна гара София:

         Разписание на влаковете - 931 11 11

         Изпращане на колети - 932 35 35

         Получаване на колети - 932 30 42

         Бюро за забравени вещи - 932 24 56

         Обслужване на трудноподвижни лица - 920 05 47; 932 30 50

Международни пътувания - маршрути, разписания, цени:

Офисите на Международно пътническо бюро "Рила" -

         987 07 77 (ул. "Гурко" № 5);

         865-71-86 (НДК, Център за комплексно обслужване на

         населението);

         932 33 46 (Централна гара София) 

ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЛЕКСНО ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО (ЦКТОН), ГРАДСКИ ЖП БЮРА И ГАРИ:

жп информация тел. 02/ 931-11-11, 02/ 932-33-33

ЖП БЮРА:

         Централна гара - работно време от 07:30 ч. до 19:00 ч

жп билети вътрешни линии - тел. 02/ 932-22-70, 02/ 932-23-70

спални вагони вътрешни линии - тел. 02/ 932-20-90

         ул. "Гурко" 5 - работно време от 07:00 ч. до 18:30 ч. (почивен ден - неделя)

информация международни линии, тел. 02/ 987 07 77, 02 932 52 73

продажба на билети международни линии, тел. 02/ 987 02 22, 02/ 932 55 31

продажба на билети вътрешни линии и билети за спални места, тел. 02/ 932 54 44

         ЦКТОН при НДК - работно време от 07:00 ч. до 18:30 ч. (почивен ден - неделя)

информация вътрешни линии, тел. 02/ 865 84 02, 02/ 932 42 80

информация и продажба на билети международни линии, тел. 02/ 865 71 86, 02/ 932 42 93

продажба на билети вътрешни линии, тел. 02/ 932 42 96

билети за спални места, тел.02/ 932 42 94