Хранителна банка - 30 март 2021 г.

На 30 март 2021 г., вторник, от 11.00 ч. до 14.00 ч. в Клуба на РО
София в бл. 1/А от Комплекса на слепите, ЖК "Люлин", бул. "Европа" №
138 Хранителна банка при ССБ София  ще предоставя на включените в
основния списък съюзни членове, живущи в София хранителен пакет
доставен като  дарение, чрез Българска хранителна банка.
Във връзка с обявеното извънредно положение за ограничаване
разпространението на COVID19, напомням, че спазването на
противоепидемиологичните мерки и задължително носене на предпазни
маски, спазване на дистанция, не по-малко от 1,5 м, дезинфекция на
откритите части на тялото и др. е задължително!
Моля, предпазвайте се и при придвижването си в градската среда, като
не забравяте принципа на трите Д – дистанция, дезинфекция и
дисциплина!
Предоставените храни и хранителни продукти от Българска хранителна
банка отговарят на Европейските изисквания за безопасност на храните и
са годни за консумация  !
Храните дарени чрез Българска хранителна банка са с ограничен срок на
съхранение и са предназначени за бърза консумация !