Обръщение на Ръководството на РО София във връзка с необходимостта от отлагане на Общото събрание на РО


Уважаеми членове на Регионална организация София,
Динамичната ситуация през последните две седмици доведе до взимане на важни решения, чиято единствена цел е опазване живота и здравето на хората. В тази връзка Ви информираме, че днес 29 март 2021 г. бе проведено заседание на Управителния съвет на РО София, което приключи с решение насроченото за 02.04.2021 г. отчетно-изборно общо събрание на пълномощниците да се отложи за 11.05.2021 година. Решението бе взето единодушно от всички членове на РУС. Запазва се мястото и часа на провеждане. Всички делегати ще бъдат уведомени и лично по имейл и телефон.

Недялко Димов-вр.и.д. председател на РО София