При подписване на договор в офис удостоверяването на членство в ССБ чрез служебна бележка е задължително


  Отделяме място на това разяснение по молба на наш член. При подписване на договор ткъм Комуникационната група на ССБ посредством куриер от А1 не изискват  служебна бележка. Такава се прилага при посещаване на офис с цел подписване на договор от разпространения заедно с офертата списък. Служебната бележка важи за 1 месец. При невъзможност да бъде използвана в указания срок, абонатът може да се обърне към администрацията за издаване на нова. На разположение при такива казуси са председателите на териториални организации, сътрудникът на РО София Севдалина Александрова и отговарящият за Групата Александър Велков.
  След проверка по списък дали заявителят фигурира като член на ССБ се уточнява кой е най-удобният вариант за достигането на документа до абоната. Бележката може да бъде получена от дежурен служител на ССБ на ул. Цар Симеон 110. Препоръката ни е по възможност последното да бъде съчетано с подписването на договора в офис на А1. Най-близките до клуба на ССБ на Симеон офиси от списъка са на бул.Мария Луиза 19 и на   ул. Г. С. Раковски 153.