XII поетичен конкурс „Зрящи сърца“ за хора с увредено зрение

Регламент на конкурса 

Желаещите да участват трябва: 

• да изпратят до 3 свои стихотворения на свободна тема 

• срокът за изпращане на стихотворенията е 10 май 2021 година 

• необходимо е участниците да посочат трите си имена, възраст, точен адрес и телефон за обратна връзка, както и e-mail 

• стихотворенията да бъдат изпращани на адрес: 

 

Българско национално радио София 1040, 

бул. Драган Цанков № 4 

програма „Христо Ботев“ 

за конкурса „Зрящи сърца“ или на e-mail: zriashtisartsa@bnr.bg 

Жури 

Творбите ще се оценяват от жури в състав: 

• Силвия Чолева (председател) – поетеса, ст. редактор в програма „Христо Ботев“ 

• Веселина Стоилова – поетеса 

• Кристина Александрова – поетеса 

• Цвета Николова – ст. редактор в програма „Христо Ботев“. 

Награди

Ще бъдат присъдени първа, втора и трета награди и една специална награда за млад автор (до 30 години). 

Имената на победителите ще бъдат обявени в предаването „Познати и непознати“ на 24 май 2021 година, в което ще се излъчат и наградените стихотворения.

 

Източник:
https://bnr.bg/hristobotev/post/101444286