678 са озвучените средства за превоз на пътници в София 1033 са електронните информационни табла от нов тип


  Тази информация беше предоставена от Центъра за градска мобилност в отговор на писмо, отправено от РО София до звеното, отговарящо за градския транспорт в София.  Броят на автобусите с гласово оповестяване е 398, на тролейбусите - 80, а на трамваите - 200. Електронните оповестителни табла съобщаващи минутите до пристигането на съотв. транспорт са 1033. В момента функционират и 100 бр. от стария тип, които ориентират пътниците само посредством изписване на информацията на мониторите. От ЦГМ декларират, че има инвестиционни намерения за разширяване на мрежата от достъпни  транспортни средства и електронни информационни табла.
  По отношение въпроса отнасящ се до създаване на помощно приложение за незрящи, свързано с   "идентификация на елементи от градския транспорт в гр. София" от ЦГМ посочват, че забавянето на работата по продукта се дължи на епидемиологичната обстановка.