До 25 април се приемат музикални предложения за Euro Low-Vision


Фондация „Миракъл ЕЛЛОХ“ напомня на всички музикални творци с увредено
зрение, че срокът за изпращане на авторска песен за участие в Euro
Low-Vision е 25 април 2021г. Молим песните да се изпращат на имейл
el.miracle.loh@gmail.com , за връзка за последни насоки по условията
тел: 0885 – 80 – 10 – 92 Елвис Василев.

Напомняме, че регламентът за конкурса изисква песента да не е
излъчвана или издавана до сега. За да участва в този конкурс, песента
трябва да звучи за първи път в общественото пространство и да не
надвишава 4 минути. Към аудио файла трябва да има видео или снимков
материал, който да се гледа, докато песента звучи.