Хранителна банка - 20 април 2021 г.


На 20 април 2021 г., вторник, от 11.00 ч. до 14.00 ч. в Клуба на РО София в бл. 1/А от Комплекса на слепите, ЖК "Люлин", бул. "Европа" № 138 Хранителна банка при ССБ София ще предоставя на включените в основния списък съюзни членове, живущи в София хранителен пакет доставен като дарение, чрез Българска хранителна банка.
Във връзка с обявеното извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID19, напомням, че спазването на противоепидемичните мерки и задължително носене на предпазни маски, спазване на дистанция, не по-малко от 1,5 м, дезинфекция на откритите части на тялото и др. е задължително!
Моля, предпазвайте се и при придвижването си в градската среда, като не забравяте принципа на трите Д – дистанция, дезинфекция и дисциплина!
Предоставените храни и хранителни продукти от Българска хранителна банка са с ограничен срок на съхранение и са предназначени за бързо потребление, същите отговарят на Европейските изисквания за безопасност на храните и са годни за консумация!