Покана от СКИ „Пираните”

      УС на Спортен Клуб за Интеграция „Пираните“ кани всички свои членове на  отчетно и частично изборно събрание, което ще се състои на 21.02.2013г. от 15:00 часа в салона на ул. „Нишка“ No. 172.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1.Отчет за дейността на клуба и финансов отчет за 2012г.

2.Попълване състава на УС.

3.Попълване състава на Ревизионната комисия.

4.Приемане на спортен календар и бюджет за 2013г.

Пламен Бакърджиев
Председател на СКИ „Пираните”