Хранителна банка - 12 май 2021 г.


На 12 май 2021 г., сряда, от 11.00 ч. до 14.00 ч. в Клуба на РО София
в бл. 1/А от Комплекса на слепите, ЖК "Люлин", бул. "Европа" № 138
Хранителна банка при ССБ София  ще предоставя на включените в
основния списък съюзни членове, живущи в София хранителен пакет
доставен като  дарение, чрез Българска хранителна банка.