От 11 май, 2021 г. РО София е с ново ръководство

 

На 11 май 2021г. , в Читалище "Природа и наука" се състоя общото отчетно-изборно събрание на РО София. То протече при следния дневен ред:

 

1. Приемане на отчетен доклад за дейността на РО София за периода  01.01.2016-31.03.2021 г.

 

2. Приемане на финансов отчет за дейността на РО София за периода 01.01.2016-31.03.2021 г.

 

3. Отчет за дейността на контролния съвет на РО София за периода 2015-2020 г.

 

4. Избор на председател на РО София.

 

5. Избор на управителен съвет на РО София.

 

6. Приемане на проектопрограма за периода 2020-2025 г.

 

7. Избор на пълномощници на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ.

 

8. Избор на резервни пълномощници за Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ.

 

Пълномощниците гласуваха поименно за избор на председател на РО София, като най-много гласове получи Маньо Алексиев.

 

Новоизбраният председател предложи управителният съвет на РО да се състои от 9 човека. В регионалният управителен съвет през настоящия мандат ще работят представители от всички териториални организации на територията на РО София:

 

 

 

Маньо Алексиев, Хари Хараламбов и Красимир Залев - ТО Запад;

 

Ивайло Ковачки и Сергей Голайко - ТО Север;

 

Даниела Дамянова- ТО Юг;

 

Румяна Димитрова - ТО Изток;

 

Росен Седефчев - ТО Перник;

 

Божидар Миланов - ТО Самоков.

 

 

 

За пълномощници за Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ бяха избрани:

 

Маньо Алексиев, Хари Хараламбов, Радко Диков, Васимир Радулов и Даниела Дамянова.

За резервни пълномощници за националното общо събрание на пълномощниците най-голяма подкрепа получиха Татяна Несторова, Сергей Голайко и Росен Седефчев.