Отчетни годишни събрания на териториалните организации към РО София, 2021 г.

 

Уважаеми членове на РО София,

 

Уведомявам Ви, че Управителните съвети на Териториалните организации към РО София, взеха решения за провеждане на своите годишни отчетни събрания с дата, час и място както следва:              

 

-ТО „София Изток“- 09 юли 2021 г. начало 09.00 ч., място- читалище „ Природа и наука“, гр.  София

 

-ТО „Самоков“- 12 юли 2021 г. начало 09.00 ч., място- клуб на ТО

 

     -ТО „Перник  “- 13 юли 2021 г. начало  08.30 ч., място- клуб на ТО

 

-ТО „София Юг“- 14 юли 2021 г. начало  09.00 ч., място- читалище „ Природа и наука“, гр. София

 

-ТО „София Север“- 15 юли 2021 г. начало 09.00 ч., място- читалище „ Природа и наука“, гр. София

 

-ТО „София Запад“- 17 юли 2021 г. начало 09.00 ч., място- клуб на ТО „София Запад“ на бул. „Европа „ №138

 

 


Маньо Алексиев
Председател на РО София