Дарение – хранителен пакет от Българска хранителна банка !

На 03 юни 2021 г., четвъртък, от 13.00 ч. до 16.00 ч. в Клуба на РО София
в бл. 1/А от Комплекса на слепите, ЖК "Люлин", бул. "Европа" № 138
Хранителна банка при ССБ София ще предоставя на включените в
основния списък съюзни членове, живущи в София хранителен пакет
доставен като дарение, чрез Българска хранителна банка.
Ограничаването на разпространението на COVID19 продължава, поради
което напомням, че следва да се спазват противоепидемичните мерки -
задължително носене на предпазни маски, спазване на дистанция, не
по-малко от 1,5 м, дезинфекция на откритите части на тялото и др.!
Моля, предпазвайте се и при придвижването си в градската среда, като
не забравяте принципа на трите Д – дистанция, дезинфекция и
дисциплина!
Предоставените храни и хранителни продукти от Българска хранителна
банка са с ограничен срок на съхранение и са предназначени за бързо
потребление, същите отговарят на Европейските изисквания за
безопасност на храните и са годни за консумация!
При настъпили корекции и актуализации на e-mail и номера на
телефони/GSM, съобщавайте своевременно на
hranitelna.banka.ssb@gmail.com, или на тел. 0899 079 907 !
Моля, който има възможност да предаде информацията и на други съюзни
членове, които са включени в списъка на Хранителната Банка при ССБ !