Дарение – хранителен пакет от Българска хранителна банка!

На 21 юни 2021 г., понеделник, от 13.00 ч. до 16.00 ч. в Клуба на РО София
в бл. 1/А от Комплекса на слепите, ЖК "Люлин", бул. "Европа" № 138
Хранителна банка при ССБ София ще предоставя на включените в
основния списък съюзни членове, живущи в София хранителен пакет
доставен като дарение, чрез Българска хранителна банка.
Независимо от намалелият брой заразени от COVID19, , спазването на противоепидемичните мерки продължава!
Задължителното носене на предпазни маски, спазването на дистанция, не
по-малко от 1,5 м, дезинфекция на откритите части на тялото и др е повече от желателно.!
Моля, предпазвайте се и при придвижването си в градската среда, като
не забравяте принципа на трите Д – дистанция, дезинфекция и
дисциплина!
Предоставените храни и хранителни продукти от Българска хранителна
банка са с ограничен срок на съхранение и са предназначени за бързо
потребление, същите отговарят на Европейските изисквания за
безопасност на храните и са годни за консумация!
При настъпили корекции и актуализации на e-mail и номера на
телефони/GSM, съобщавайте своевременно на

hranitelna.banka.ssb@gmail.com
 или на тел. 0899 079 907 !
Моля, който има възможност да предаде информацията и на други съюзни
членове, които са включени в списъка на Хранителната Банка при ССБ !