Френски за начинаещи в ЦСРИ София

      От 2013 г. в столичния Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи ще стартира обучение по френски език – начално ниво. След английският, това ще бъде втори език преподаван в ЦСРИ София. Ще бъдат осигурени и материали на брайл, в електронен формат и на плоскопечатен шрифт. Сред останалите услуги, предлагани в Центъра, са обучения по ориентиране и мобилност, полезни умения, брайлова грамотност, работа с говорящ софтуер на компютри и мобилни телефони.

      Желаещите да изучават френски или да се усъвършенстват в някои от гореизброените умения могат да се запишат на E-mail: rehcentre@gmail.com, онлайн през формата за контакт на сайта http://csri.bg, на тел. 80 33 549 или на място в офиса – ул. Цар Симеон 110, втори етаж.