От ЦСРИ София глината – от нас изкуството

      В Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания ще бъде организиран Курс по пластично изобразително изкуство. Курсистите ще  имат възможност да усвоят техники за моделиране с глина или моделин.

      Обучението ще протича в следните направления: 

- моделиране чрез тактилно опознаване на формата и нейното 

възпроизвеждане като копие;

-  апликация към повърхност, моделиране по памет на образ или предмет; 

- създаване на абстрактни форми на въображението в материал. 

      Предвижда се посещение на Художествената академия, различни изложбени салони, където някои скулптури ще могат да бъдат опознати тактилно. Най-сполучливите авторски произведения ще бъдат представени на изложба, възможни са публикации в медиите, а след успешно създадени творчески форми и  отпечатване на албум, включващ илюстрации на творбите. Заниманията ще бъдат с времетраене два учебни часа седмично. 

      Ако проявявате интерес можете да заявите своето желание през формата за контакт  на Уеб сайта на Центъра http://csri.bg, на тел.: 80 33 549, на E-mail: rehcentre@gmail.com или на място в офиса – ул. Цар Симеон 110, втори етаж.

Източник:
http://csri.bg