Столично стрелбище – подходящо за незрящи

     Намира се на първия етаж в Сити център София на адрес бул. Арсеналски № 2. Стрелбата се предшества от кратък инструктаж за стойката и начина, по който трябва да се държи оръжието. Тя може да се извършва от различно разстояние, с пистолет или карабина.

     Най-близката дистанция е 5 метра. След произвеждане на изстрел уредбата произнася звуково на английски цифровото изражение на попадението. Цената за  120 изстрела с карабина или 60 с пистолет е 14 лв.. Стрелбището вече е посетено от няколко клиенти с нарушено зрение и обслужването им не е новост за служителите. Макар и не целенасочено собствениците на това симпатично съоръжение са успели да създадат условия за развлечения едновременно за хора със и без зрителни увреждания.

Връзка към фейс бук страницата на стрелбището:
https://www.facebook.com/sniper.airsoft/info