АХУ с няколко открити процедури за хора с увреждания

     Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

     В момента тече и конкурсна процедура за стартиране на самостоятелен бизнес с финансовата помощ на Агенцията.

     Повече подробности за сроковете и необходимите документи за кандидатстване може да научите на интернет адрес http://ahu.mlsp.government.bg/