Предложения за театрални постановки от "Арт" театър за месец януари, 2023 г.

 Предложения от „АРТ“ ТЕАТЪР за месец януари, 2023 г.:

26 януари, 11:00 часа "Любовта към 3-те портокала“

26 януари, 19:00 часа "АРТ ТЕАТЪР - толкова много ЛЮБОВ!"

27 януари, 11:00 часа "Принцесата и Свинарят"

27. януари, 19:00 часа "Г-н, Сеньор, Дон Жуан"

31 януари, 11:00 часа "Здравей, приятелю чудесен!"

31 януари, 19:00 часа "Драскотини от дъжда"

Постановките от 11:00 са детски -  цена 5 лв за дете и 7 лв за придружител.

За организирани посещения от училището за деца с нарушено зрение, Арт театър може да осигури транспорт на цена от 5 лв.

Постановките от 19:00 часа са за възрастни и са на цена от 10 лв.

Заявките за всички представления ще се приемат до 24.01.2023 г. (вторник) в работно време при Евгения Клинчева на телефон: 02 80 33 542.