Програмата на АРТ театър за месец март, 2023 г.

Публикуваме програмата на АРТ Театър за месец март 2023 г.
Постановките от 11:00 ч. са детски на цена от 5 лева за дете и 7 лв. - за придружител. За групови посещения от училището за деца с нарушено зрение Арт
Театър може да осигури транспорт на цена от 5 лв.
Постановките от 19:00 ч. са за възрастни и са на цена от 10.00 лв.
(театърът няма уебсайт и не можем да добавим линкове към описание на всяка от постановките.)
Следва програмата:
13 март-Докторска градина- 16.00 ч.
15 март-Здравей Приятелю чудесен- 11.00 ч.
20 март- Драскотини от Дъжда- 19.00 ч.
23 март- Принцесата и свинарят- 11.00 ч.
28 март- Шоу за приятели- 19.00 ч.
31 март- Любовта към трите портокала- 11.00 ч.
Адрес:
Арт сцена на Шипка №34
Заявки за представленията за месец март ще приема Евгения Клинчева до 10.03.2023 г. С нея можете да се свържете в работно време на тел.
02/80 33 542