Посещение в Националния политехнически музей

На 22 февруари, петък, от 14.00 ч. РСО София организира посещение в Националния политехнически музей. Музеят се намира на ул. Опълченска 66. Групата ще бъде съпровождана от екскурзовод – служител на НПМ.

Час на потегляне на групата за посещението от ул. „Цар Симеон“ 110: 13.30

Среща пред музея: 13:50-14:00

 

Информация за Националния политехнически музей:

Националният политехнически музей съхранява над 22 000 експонати, разпределени по колекции: времеизмерване, транспорт, фото и кинотехника, оптика, звукозапис и звуковъзпроизвеждане, радио и телевизия, изчислителна техника, музикални механизми, геодезически уреди, измервателна техника, битова техника, шевни машини, пишещи машини, физични уреди, съобщителна техника. В музея се пазят ценни свидетелства, свързани с живота и научното творчество на видни дейци на българската наука и техника, интересни единични изделия и др. Научният архив включва над 2000 архивни единици. Музеят разполага с видеоархив, киноархив, фотоархив, справочен апарат по история на науката и техниката, личностни архиви, специализирана библиотека-читалня с над 12 000 книги и периодични издания, сбирка от художествени творби с техническа тематика, картографски произведения. В постоянната експозиция на площ от 1 000 кв. м са показани едва около 1 000 предмета от богатия фонд. Колекции и единични експонати са представени и в други музеи и музейни сбирки. Интерес предизвикват постоянните изложби "Началото – 120 г. български съобщения" във фоайето на Централна поща /съвместно с Комитета за пощи и далекосъобщения/, "Радиото в България" и "Да запишем и чуем звуците" във Факултета по журналистика и масова комуникация и "История на обучението по астрономия" в Астрономическата обсерватория на Софийския университет. Реставриран автомобил "Форд" и други експонати на музея присъстват в постоянната изложба на представителството на "Форд" за България – Форд Мото Пфое.

Броят на посетителите на музея е около 30 000 годишно.

Още интересна информация за НПМ можете да намерите на:

http://www.polytechnicmuseum.org