Изложба за хора с нарушено зрение, организирана съвместно от Регионален исторически музей - София и РО София

Регионален исторически музей – София съвместно с Регионална организация София към Съюз на слепите в България организира посещение в музея за хора с нарушено
зрение.
На 25 ноември 2023 г. в сградата, находяща се  на пл. „Бански“ №1 от 11:00 ч. за специалните ни гости е подготвена беседа, която ще ги запознае с историята
на музея и на сградата, ще представи експозицията и най-интересните предмети в нея. Във фоайето на музея за тактилно опознаване ще бъдат поставени макети
на някои от емблематичните сгради на София. След това гостите ще могат да посетят обновената зала „Наследството на древността“, където са представени експонати
за тактилно опознаване с текстове на брайл към тях. Най-малките посетители ще могат да си изработят от глина реплика на праисторически предмет.
Вход свободен.
За повече информация и записвания можете да позвъните на Верка Захариева  до 23 ноември 2023 г. на следния телефон:
0882389645