Театрални постановки на преференциални цени – март 2013 г.

Срокът за записване и заплащане на билетите е 20.02.2013 г., сряда.

Можете да се запознаете с анонсите на, предложените в програмата представления,публикувани на сайтовете на Народен театър „Иван Вазов” и театър „199”. Ще ги откриете в прикачения файл, който трябва да бъде разархивиран. Намират се във формат „txt” в папката „Театрални представления”.

 

За повече информация:

Тел: 02/ 80 33 544

E-mail: ssb008@abv.bg

Лице за контакт: Валя Петрова