Годишни отчетни събрания на ТСО

Вече са известни датите за годишните отчетни събрания на по-голямата част от ериториалните организации, попадащи в състава на РСО София. Отправяме покана към всички наши членове, желаещи да се информират и вземат отношение по отношение работата на организацията по средата на мандата на сегашното ръководство.

 

 

Дата, час, място на провеждане на събранието:

 

ТСО Младост - 15 април 2013 г., понеделник, 10.00 ч.

Ул. "Найчо Цанов" 172

 

Тсо Възраждане - 23 април 2013 г., вторник, 9.30 ч.

Ул. "Найчо Цанов" 172

 

ТСО Съединение – 24 април 2013 г., сряда, 13.00 ч

Ул. "Найчо Цанов" 172

 

ТСО Надежда – 25 април 2013 г., четвъртък, 10.00 ч

УДНЗ „Луи Брайл”