Приемат се молби за помощи за четец

В клуба на ул. "Цар Симеон" 110 вече се приемат молби за помощи за четец за изминалия първи семестър от учебната 2012/2013 г.

 

ССБ отпуска помощ за четец на студенти, обучаващи се във висши учебни заведения и колежи. Парична помощ се изплаща и на зачислените за редовна докторантура, както и за времето на законно установената практика или стаж.

За отпускането на  парична  помощ за четец се представят следните документи:

1.           Молба - декларация по образец приложение №1, от кандидата за подпомагане.

2.           Уверение от съответното учебно заведение със средния успех от последния семестър, а за новоприетите, че са записани в учебното заведение.

Повече за реда на отпускане и размера на помощите за четец може да прочетете ТУК. В същата секция са налични и образци на молбите за кандидатстване.