Правителството одобри безплатни учебници за незрящите ученици

Министерският съвет в оставка прие изменения и допълнения в Постановление № 104 от 2003 г. и в Наредбата за учебниците и учебните помагала, утвърдена с постановлението. С измененията и допълненията на посочените нормативни актове се регламентира възможността да се осигурят за безвъзмездно ползване учебници и учебни помагала по специалните предмети за децата и за учениците от I до XII клас със сензорни увреждания - увреден слух или нарушено зрение, изготвени съобразно държавните образователни изисквания. Решението ще даде възможност да бъде открита процедура по оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала по специалните учебни предмети.

По информация на Мартин Иванов